تماس جهت مشاوره رایگان : 02122263464


مشاوره رایگان 24 ساعته : 09120884318

a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 .
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی و مالیاتی کوشا می باشد .

09120884318

مشاوره رایگان 24 ساعته

02122263464

تماس برای مشاوره رایگان

فیسبوک

توئیتر

جستجو
فهرست

ثبت مادرید

ثبت مادرید

ثبت مادرید

سیستم ثبت مادرید

با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حما یت از مالکیت صنعتی می توان دریافت که به منظورحمایت از برند تجاری  درسطوح جهانی براساس  این کنوانسیون لازم میباشد  که  صاحب اثر  (شخص حقیقی و یا حقوقی)  بطور مجزا مقداری تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف وقت طولانی و  بفرستد  .   به همین دلیل  با اهداف تسهیل روند ثبت بین المللی و نیز خورداری از  حقوق ناشی از آن مقداری از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را به جهت حما یت از مالکیت صنعتی براساس بند های  کنوانسیون مزبور تشکیل می شود و درآن سیستم  ثبت مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی برند و علا مت تجاری  تصویب کردند  .  ثبت مادرید از  دو معاهده به همراه یک آیین اسمه مشترک تشکیل میگردد : موافقتنامه مادرید مصوب سال  ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن که در سال ۱۹۸۹به تصویب رسید اموروزه سیستم ثبت مادرید تشکیل شده از  ۸۵ عضو شامل کشورها و دفاتر منطقه ای میباشد . به جهت درخواست ثبت بین المللی می بایست از طریق دفاتر مالکیت صنعتی درکشورهای عضو سیستم مادرید و بعد از  ثبت در کشور مبداء اقدام کرد  .

مزایای استفاده از ثبت مادرید

بموجب مقررات ثبت بین المللی علامت های تجاری و با توجه به قانونهای داخلی هرکشور مورد بررسی قرار می گیرد وبعد از آن  وارد سیر بین المللی خود می گردد یعنی ثبت بین المللی علامت های تجاری درمرحله اول می بایست با ثبت ملی دراداره ثبت کشور  مبدا صورت گیرد وسپس به صورت اتوماتیک با انتخاب کشورهای مورد نظردرسطوح بین المللی انجام می شود امتیازاین سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از روش اداره مالکیت های صنعتی به وایپو می تواند درصورت تمایل در۸۵ کشورکه عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید  و یا مقداری ازآنها بسته به انتخاب خودشان حما یت ازعلامت تجاری خود را در خواست وکسب مینماید  .   بنابراین مزیت های استفاده از آن در آسان وارزان و موثربودن آن ها می باشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضا نامه بین المللی تک به یک زبان (فرانسه و  انگلیسی و یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس و یا تحصیل و تامین حما یت ازعلامتهای تجارتی و یا خدماتی درکشورهای تعیین شده است در فرم درخواست میسرمی گردد  .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید