تماس جهت مشاوره رایگان : 02122263464


مشاوره رایگان 24 ساعته : 09120884318

a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 .
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی و مالیاتی کوشا می باشد .

09120884318

مشاوره رایگان 24 ساعته

02122263464

تماس برای مشاوره رایگان

فیسبوک

توئیتر

جستجو
فهرست

رتبه بندی

رتبه بندی

تعریف رتبه بندی

رتبه بندی در واقع  به یک گونه مقیاس گذاری جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران نمونه در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران گفته می شود. رتبه بندی در واقع یک گونه معیار تشخیص صلاحیت می باشد که به واسطه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت پیمانکاران و شرکت ها ترتیب داده می گردد.

شرکت های پیمانکاری با عنایت به قراردادها و امکانات و اشخاص امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می گردند ولی شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ ترتیب بندی اتخاذ می نمایند. وظیفه شرکت های پیمانکاری بیشتر در موضوعات اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و آبادانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار می باشداما شرکت های مشاور در موضوع طراحی و نظارت ،  و نظارت بر ساخت فعالیت دارند  و واسطه میان پیمانکار و کارفرما می باشند .

رتبه یا گرید عموماً خاصه شرکت های فنی و مهندسی می باشد  به معنی که هرموقع سازمان دستگاه مناقصه گذار ، چه از دولتی یا خصوصی هدف انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد ، اجرای پروژه را به شرکت های مالک امتیاز فنی و مهندسی مورد تایید استانداری به طور مناقصه واگذار می کنند .  مطابق آیین نامه ، یک سری پارامترهایی جهت تعیین صلاحیت تعیین شده که مجمع تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با در نظر گرفتن این پارامترها و شاخص ها ، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را بیان می نماید . وقتی  که شرکت موفق به اخذ حد نصاب امتیاز گشت و تعیین صلاحیت گردید ، گواهی رتبه صادر می شود .

مدارک مورد نیاز:

ضوابط  داشتن امتیاز فنی تایید گردیده سازمان، جهت شرکت های مذکور به شرح ذیل است :

مدارک لازم برای اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

ارائه  کپی برابربا اصل شده مدارک ثبتی شرکت

الف ) ارائه مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص اعم از : اساسنامه شرکت ، اظهارنامه شرکت ،  روزنامه رسمی شرکت ، تغییرات و تاسیس شرکت

ب ) ارائه مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود اعم از : اساسنامه شرکت، تقاضانامه شرکت ، شرکتنامه  رسمی شرکت ، تاسیس و تغییرات شرکت ،  روزنامه شرکت

ج ) ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

ارائه کپی شناسنامه  تمام سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی شان

ارائه کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

تذکر ۱ : دو سوم اعضای هیئت مدیره می بایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند .

تذکر ۲ : داشتن شماره اقتصادی و کد کارگاهی جهت شرکت های متقاضی الزامی می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید